ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคใต้

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   5. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   6. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   7. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 0 0 0 0 0 0 0
   8. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 0 0 0 0 0 0 0 0
   9. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0 0 0 0 0 0 0 0
   10. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 0 0 0 0 0 0 0 0
   11. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   12. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   13. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 0 0 0 0 0 0 0 0
   14. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   15. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   16. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   17. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0 0 0 0 0 0 0 0
   18. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   19. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   20. สงขลา    เทคโนโลยีพณิชยการสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   21. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   22. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   23. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   24. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   25. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   26. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   27. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   28. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   29. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   30. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   31. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   32. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   33. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   34. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   35. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง 0 0 0 0 0 0 0 0
   36. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0 0 0 0 0 0 0 0
   37. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   38. ยะลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   39. นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   40. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   41. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   42. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   43. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 0 0 0 0 0 0 0 0
   44. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 0 0 0 0 0 0 0
   45. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   46. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   47. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   48. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   49. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 0 0 0 0 0 0 0 0
   50. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   51. พัทลุง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   52. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 0
   53. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   54. นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   55. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   56. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   57. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   58. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   59. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   60. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   61. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   62. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   63. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   64. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   65. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   66. กระบี่    วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   67. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 0 0 0 0 0 0 0 0
   68. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0
   69. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   70. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0
   71. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   72. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   73. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   74. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   75. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   76. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   77. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 0 0 0 0 0 0 0 0
   78. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   79. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   80. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   81. นครศรีธรรมราช    โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   82. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--