ผู้รับผิดชอบการแข่งขันระดับชาติ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3864 คน
ครูผู้ควบคุม 1659 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 788 คน
กรรมการตัดสิน 1916 คน
ระดับภาค
ภาคกลาง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2446 คน
ครูผู้ควบคุม 1106 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 768 คน
กรรมการตัดสิน 1997 คน
รวม 6317 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3810 คน
ครูผู้ควบคุม 1642 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 816 คน
กรรมการตัดสิน 2403 คน
รวม 8671 คน

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2332 คน
ครูผู้ควบคุม 1036 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 606 คน
กรรมการตัดสิน 1530 คน
รวม 5504 คน

ภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2948 คน
ครูผู้ควบคุม 1327 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 706 คน
กรรมการตัดสิน 1742 คน
รวม 6723 คน

ภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2367 คน
ครูผู้ควบคุม 1022 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 610 คน
กรรมการตัดสิน 1495 คน
รวม 5494 คน

ระดับจังหวัด ภาคกลาง 115 รายการ
เข้าร่วม 603 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 217 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 533 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 242 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 509 คน
15 แห่ง
เข้าร่วม 629 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 731 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 239 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 231 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 854 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 377 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 492 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 251 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 495 คน
8 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 308 รายการ
เข้าร่วม 842 คน
19 แห่ง
เข้าร่วม 1291 คน
28 แห่ง
เข้าร่วม 699 คน
17 แห่ง
เข้าร่วม 346 คน
14 แห่ง
เข้าร่วม 1492 คน
24 แห่ง
เข้าร่วม 344 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 983 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 713 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 395 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 396 คน
10 แห่ง
เข้าร่วม 1009 คน
20 แห่ง
เข้าร่วม 1242 คน
21 แห่ง
เข้าร่วม 662 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 1167 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 425 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 276 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 305 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 1191 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 1345 คน
25 แห่ง
เข้าร่วม 528 คน
7 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 219 รายการ
เข้าร่วม 1787 คน
102 แห่ง
เข้าร่วม 409 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 603 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 976 คน
32 แห่ง
เข้าร่วม 345 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 373 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 260 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 531 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 530 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 874 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 514 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 352 คน
6 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคเหนือ 136 รายการ
เข้าร่วม 310 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 384 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 754 คน
16 แห่ง
เข้าร่วม 453 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 403 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 272 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 628 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 703 คน
10 แห่ง
เข้าร่วม 359 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 502 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 426 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 169 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 803 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 900 คน
15 แห่ง
เข้าร่วม 495 คน
14 แห่ง
เข้าร่วม 528 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 118 คน
2 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคใต้ 126 รายการ
เข้าร่วม 378 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 492 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 642 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 964 คน
24 แห่ง
เข้าร่วม 159 คน
2 แห่ง
เข้าร่วม 545 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 282 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 542 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 487 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 420 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 108 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 826 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 281 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 872 คน
13 แห่ง
--หมดรายการ--