ผู้รับผิดชอบการแข่งขันระดับชาติ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 1865 คน
ครูผู้ควบคุม 934 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
ระดับภาค
ภาคกลาง
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2062 คน
ครูผู้ควบคุม 1145 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 736 คน
กรรมการตัดสิน 1723 คน
รวม 5666 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3160 คน
ครูผู้ควบคุม 1475 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 703 คน
กรรมการตัดสิน 2784 คน
รวม 8122 คน

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 0 คน
ครูผู้ควบคุม 0 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
รวม 0 คน

ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2128 คน
ครูผู้ควบคุม 935 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 1031 คน
กรรมการตัดสิน 1232 คน
รวม 5326 คน

ภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 1 คน
ครูผู้ควบคุม 0 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 4 คน
กรรมการตัดสิน 1 คน
รวม 6 คน

ระดับจังหวัด ภาคกลาง 117 รายการ
เข้าร่วม 200 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 285 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 414 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 459 คน
8 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 295 รายการ
เข้าร่วม 862 คน
13 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 214 รายการ
ระดับจังหวัด ภาคเหนือ 143 รายการ
ระดับจังหวัด ภาคใต้ 134 รายการ
--หมดรายการ--