ผลการแข่งขัน ระดับชาติ

ทักษะทั้งหมด : 106 , กรอกคะแนนแล้ว : 106 , ยืนยันแล้ว: 106 , เหลืออีก : 0
     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 4 3 0 7 11 3 4 18
   2. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 4 1 2 7 15 4 3 22
   3. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3 1 1 5 13 1 2 16
   4. มหาสารคาม    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 3 1 0 4 5 1 2 8
   5. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 3 0 2 5 8 7 1 16
   6. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2 4 0 6 7 12 4 23
   7. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 2 3 2 7 7 8 1 16
   8. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 2 2 1 5 6 2 0 8
   9. เลย    วิทยาลัยเทคนิคเลย 2 2 1 5 4 1 1 6
   10. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2 1 1 4 14 3 5 22
   11. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 2 1 1 4 9 1 0 10
   12. นครราชสีมา    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 1 1 4 7 2 2 11
   13. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 2 1 1 4 5 2 1 8
   14. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 2 1 0 3 5 2 2 9
   15. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2 1 0 3 5 1 3 9
   16. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 2 1 0 3 4 5 1 10
   17. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการบางนา 2 0 1 3 10 0 2 12
   18. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 0 1 3 8 5 1 14
   19. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2 0 0 2 6 3 2 11
   20. กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2 0 0 2 6 3 0 9
   21. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 0 0 2 6 2 0 8
   22. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 2 0 0 2 5 2 3 10
   23. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 2 0 0 2 4 0 0 4
   24. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2 0 0 2 2 1 2 5
   25. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 3 2 6 10 2 4 16
   26. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 1 3 1 5 8 1 1 10
   27. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 1 3 0 4 13 5 3 21
   28. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 2 1 4 5 2 1 8
   29. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 2 1 4 4 5 2 11
   30. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1 2 0 3 2 2 1 5
   31. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 1 1 3 6 4 2 12
   32. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 1 1 1 3 4 3 2 9
   33. สมุทรปราการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 1 1 1 3 3 0 0 3
   34. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 1 1 0 2 8 7 2 17
   35. ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 1 0 2 5 1 2 8
   36. พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1 1 0 2 4 4 0 8
   37. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1 1 0 2 4 2 0 6
   38. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 1 1 0 2 3 3 0 6
   39. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 1 1 0 2 2 0 0 2
   40. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 1 0 2 3 8 3 2 13
   41. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 1 0 2 3 7 6 2 15
   42. กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 0 2 3 5 0 0 5
   43. ขอนแก่น    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1 0 1 2 11 3 2 16
   44. อุดรธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 1 0 1 2 9 3 2 14
   45. ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง 1 0 1 2 8 3 2 13
   46. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1 0 1 2 7 4 3 14
   47. สมุทรสงคราม    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 1 0 1 2 6 2 2 10
   48. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1 0 1 2 5 6 2 13
   49. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 1 0 1 2 3 0 1 4
   50. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 1 0 1 2 3 0 0 3
   51. อุดรธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 0 1 2 3 0 0 3
   52. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1 0 1 2 2 3 1 6
   53. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 1 0 1 2 2 1 0 3
   54. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง 1 0 1 2 1 2 1 4
   55. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 0 0 1 9 3 3 15
   56. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 0 0 1 7 4 2 13
   57. อ่างทอง    วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 1 0 0 1 5 2 1 8
   58. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 1 0 0 1 5 1 3 9
   59. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 0 0 1 4 2 3 9
   60. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 1 0 0 1 4 2 1 7
   61. หนองคาย    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 1 0 0 1 3 2 1 6
   62. สิงห์บุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 1 0 0 1 3 2 0 5
   63. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 0 0 1 3 1 0 4
   64. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 0 0 1 3 1 0 4
   65. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 0 0 1 2 3 2 7
   66. หนองบัวลำภู    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 1 0 0 1 2 1 0 3
   67. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 1 0 0 1 2 0 0 2
   68. ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 1 0 0 1 2 0 0 2
   69. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง 1 0 0 1 2 0 0 2
   70. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1 0 0 1 2 0 0 2
   71. กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 1 0 0 1 1 2 0 3
   72. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1 0 0 1 1 1 0 2
   73. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 1 0 0 1 1 0 1 2
   74. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 1 0 0 1 1 0 0 1
   75. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 0 0 1 1 0 0 1
   76. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 4 0 4 12 1 1 14
   77. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 0 3 1 4 6 4 0 10
   78. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0 2 3 5 4 3 2 9
   79. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 0 2 2 4 11 1 2 14
   80. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 2 2 4 7 8 3 18
   81. ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง 0 2 1 3 2 4 1 7
   82. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0 2 0 2 7 1 2 10
   83. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0 2 0 2 6 5 1 12
   84. สระบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 0 1 3 4 9 5 2 16
   85. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 1 3 4 8 2 3 13
   86. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 1 2 3 7 3 0 10
   87. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 1 2 3 5 2 2 9
   88. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 1 2 3 4 6 3 13
   89. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 0 1 1 2 8 5 0 13
   90. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 1 1 2 7 3 1 11
   91. นครปฐม    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 0 1 1 2 5 6 2 13
   92. ชัยนาท    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0 1 1 2 4 4 1 9
   93. เลย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 0 1 1 2 4 0 0 4
   94. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 1 1 2 3 2 1 6
   95. ระยอง    วิทยาลัยการอาชีพแกลง 0 1 1 2 2 1 0 3
   96. กรุงเทพมหานคร    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 1 1 2 2 0 0 2
   97. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 1 1 2 2 0 0 2
   98. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 1 0 1 7 2 1 10
   99. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 1 0 1 5 1 2 8
   100. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 0 1 0 1 4 0 0 4
   101. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0 1 0 1 3 3 4 10
   102. จันทบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0 1 0 1 3 0 0 3
   103. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 0 1 0 1 3 0 0 3
   104. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 1 0 1 2 1 1 4
   105. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 0 1 0 1 2 1 1 4
   106. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 0 1 0 1 2 0 1 3
   107. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 1 0 1 2 0 0 2
   108. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 2 0 0 2
   109. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 0 1 0 1 2 0 0 2
   110. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 1 0 1 1 4 1 6
   111. นครนายก    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 1 0 1 1 3 2 6
   112. ขอนแก่น    วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 1 0 1 1 2 0 3
   113. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 0 1 0 1 1 1 0 2
   114. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 0 1 0 1 1 1 0 2
   115. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 0 1 0 1 1 0 0 1
   116. ชัยนาท    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 0 1 0 1 1 0 0 1
   117. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 1 0 1 1 0 0 1
   118. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 1 0 1 1 0 0 1
   119. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 1 0 1 1 0 0 1
   120. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 0 1 0 1 1 0 0 1
   121. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 0 1 0 1 1 0 0 1
   122. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 1 0 1 1 0 0 1
   123. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0 0 3 3 11 4 1 16
   124. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 0 2 2 4 7 0 11
   125. ตราด    วิทยาลัยเทคนิคตราด 0 0 2 2 4 3 2 9
   126. สกลนคร    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0 2 2 3 5 6 14
   127. กาญจนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0 0 2 2 3 2 2 7
   128. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0 0 2 2 2 3 2 7
   129. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0 0 1 1 5 4 2 11
   130. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 0 0 1 1 4 1 6 11
   131. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 0 0 1 1 4 0 0 4
   132. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0 0 1 1 3 4 2 9
   133. ประจวบคีรีขันธ์    วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 0 0 1 1 2 4 1 7
   134. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 0 0 1 1 2 1 2 5
   135. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 1 1 2 1 0 3
   136. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 0 1 1 2 1 0 3
   137. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 0 1 1 2 1 0 3
   138. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 0 0 1 1 2 0 0 2
   139. บุรีรัมย์    วิทยาลัยการอาชีพสตึก 0 0 1 1 1 2 0 3
   140. สมุทรสาคร    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 0 0 1 1 1 1 2 4
   141. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 0 1 1 1 1 0 2
   142. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 0 1 1 1 1 0 2
   143. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 0 0 1 1 1 0 2 3
   144. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0 0 1 1 1 0 1 2
   145. พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 0 0 1 1 1 0 1 2
   146. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 0 0 1 1 1 0 0 1
   147. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 0 1 1 1 0 0 1
   148. ตราด    วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 0 0 1 1 1 0 0 1
   149. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 1 1 1 0 0 1
   150. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 1 1 0 1 0 1
   151. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 4 0 0 4
   152. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 0 0 3 3 2 8
   153. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 0 0 0 3 3 0 6
   154. ราชบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 0 0 0 0 3 2 2 7
   155. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 4
   156. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 0 0 0 0 3 0 1 4
   157. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 0 0 0 3 0 1 4
   158. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 0 0 0 0 3 0 0 3
   159. สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0 0 0 0 2 2 1 5
   160. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 2 1 5
   161. หนองคาย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 0 0 2 2 0 4
   162. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 0 0 0 2 2 0 4
   163. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 0 0 0 2 2 0 4
   164. อำนาจเจริญ    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 4
   165. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 0 0 0 0 2 1 0 3
   166. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 0 0 0 0 2 0 2 4
   167. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 0 0 0 0 2 0 0 2
   168. แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0 0 0 0 2 0 0 2
   169. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 0 0 0 0 2 0 0 2
   170. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 0 0 0 2 0 0 2
   171. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 0 0 0 2 0 0 2
   172. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 0 0 0 0 2 0 0 2
   173. เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 0 0 2
   174. สกลนคร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 0 0 0 0 2 0 0 2
   175. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 2 0 0 2
   176. ลพบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 0 0 0 0 2 0 0 2
   177. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 0 0 0 1 4 2 7
   178. ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา 0 0 0 0 1 3 0 4
   179. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 0 0 0 0 1 2 1 4
   180. สระบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 0 0 0 0 1 2 0 3
   181. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 0 0 0 0 1 2 0 3
   182. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0 0 0 0 1 2 0 3
   183. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 1 1 2 4
   184. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 0 0 0 1 1 1 3
   185. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 0 0 0 1 1 0 2
   186. ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 0 0 0 1 1 0 2
   187. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 0 0 0 1 1 0 2
   188. เพชรบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 0 0 0 1 1 0 2
   189. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 1 1 0 2
   190. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 0 0 0 1 1 0 2
   191. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0 0 0 0 1 1 0 2
   192. ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 0 0 1 1 0 2
   193. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 0 0 0 1 0 2 3
   194. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 0 0 1 0 1 2
   195. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0 1 0 1 2
   196. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0 1 0 1 2
   197. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 0 0 0 0 1 0 1 2
   198. ขอนแก่น    วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 0 1 0 0 1
   199. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   200. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   201. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง 0 0 0 0 1 0 0 1
   202. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 0 0 0 0 1 0 0 1
   203. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 1 0 0 1
   204. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1
   205. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 1 0 0 1
   206. นครปฐม    วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 0 0 0 0 1 0 0 1
   207. ราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   208. หนองคาย    วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 0 0 0 0 1 0 0 1
   209. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 0 0 0 1 0 0 1
   210. ปทุมธานี    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   211. อุดรธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   212. เพชรบุรี    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   213. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   214. เพชรบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   215. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 1 0 0 1
   216. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 0 0 0 0 1 0 0 1
   217. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 0 0 1 0 0 1
   218. สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 0 0 0 0 1 0 0 1
   219. นครราชสีมา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 0 0 0 0 1 0 0 1
   220. บึงกาฬ    วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 0 0 0 1 0 0 1
   221. ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   222. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 0 0 0 0 1 0 0 1
   223. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 0 0 0 1 0 0 1
   224. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   225. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 0 0 0 0 1 0 0 1
   226. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 0 0 0 0 1 0 0 1
   227. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   228. กระบี่    วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 0 0 0 1 0 0 1
   229. ลพบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   230. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 0 0 0 1 0 0 1
   231. อ่างทอง    วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 0 0 0 0 1 0 0 1
   232. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 0 0 1
   233. ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   234. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   235. ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 0 0 0 0 1 0 0 1
   236. สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 0 0 0 0 1 0 0 1
   237. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 0 0 0 1 0 0 1
   238. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 0 0 0 0 1 0 0 1
   239. นครปฐม    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 0 0 0 0 0 3 3 6
   240. สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 0 0 0 0 0 3 1 4
   241. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 3 0 3
   242. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0 0 0 0 0 2 1 3
   243. มหาสารคาม    วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 0 2 0 2
   244. อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0 0 0 0 0 2 0 2
   245. ลพบุรี    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 0 0 0 0 0 2 0 2
   246. กาญจนบุรี    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 1 3 4
   247. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0 0 0 0 0 1 1 2
   248. สระบุรี    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 2
   249. นนทบุรี    โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0 0 0 1 1 2
   250. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 0 0 0 0 1 1 2
   251. ลพบุรี    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 0 0 0 0 0 1 1 2
   252. เลย    วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 0 0 0 0 0 1 1 2
   253. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 0 0 0 0 1 0 1
   254. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 1
   255. ตราด    วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 0 0 0 0 0 1 0 1
   256. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1
   257. มหาสารคาม    วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 0 1 0 1
   258. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 0 0 0 0 0 1 0 1
   259. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 0 0 0 0 0 1 0 1
   260. ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 0 0 0 0 0 1 0 1
   261. นครปฐม    วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1
   262. นครพนม    วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 0 0 0 0 1 0 1
   263. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 0 0 0 0 0 1 0 1
   264. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1
   265. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0 0 0 0 0 1 0 1
   266. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1
   267. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 0 0 0 0 0 1 0 1
   268. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 0 0 0 0 0 1 0 1
   269. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 0 0 0 0 0 1 0 1
   270. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0 0 0 0 0 1 0 1
   271. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 1 0 1
   272. กรุงเทพมหานคร    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 0 0 0 0 0 1 0 1
   273. พิจิตร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 0 0 0 0 0 0 2 2
   274. กาฬสินธุ์    วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1
   275. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 1 1
   276. สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู 0 0 0 0 0 0 1 1
   277. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 0 0 0 0 0 0 1 1
   278. อุดรธานี    วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 0 0 0 0 0 0 1 1
   279. ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง 0 0 0 0 0 0 1 1
   280. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0 0 0 0 0 0 1 1
   281. สิงห์บุรี    วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   282. นครปฐม    โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 1 1
   283. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1
   284. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 1 1
   285. ชัยภูมิ    วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0 0 0 0 0 0 1 1
   286. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 0 0 1 1
   287. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 1 1
   288. จันทบุรี    วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 0 0 0 0 0 0 1 1
   289. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 0 0 0 0 1 1
   290. สมุทรปราการ    วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   291. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   292. ระยอง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   293. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   294. สระแก้ว    วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   295. สมุทรปราการ    โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   296. สระแก้ว    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
   297. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   298. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 0 0 0 0 0 0 0 0
   299. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   300. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0
   301. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   302. ระยอง    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   303. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   304. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   305. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   306. สระแก้ว    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0
   307. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   308. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 0 0 0 0 0 0 0 0
   309. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0
   310. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   311. ชลบุรี    วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   312. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0
   313. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   314. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   315. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   316. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   317. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   318. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   319. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   320. ระยอง    วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 0 0 0 0 0 0 0
   321. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   322. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0
   323. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   324. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   325. ชลบุรี    วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   326. ชลบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   327. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   328. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   329. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   330. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   331. นนทบุรี    วิทยาลัยอัล-รอบิติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   332. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   333. นนทบุรี    วิทยาลัยพณิชยการนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   334. จันทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   335. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   336. นนทบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   337. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   338. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   339. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   340. นนทบุรี    วิทยาลัยพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   341. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   342. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริการธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   343. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   344. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   345. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 0 0 0 0 0 0 0
   346. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยพณิชยการฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0
   347. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   348. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   349. นครนายก    วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 0 0 0 0 0 0 0 0
   350. ชลบุรี    วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 0 0 0 0 0 0 0
   351. ชลบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   352. ชลบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   353. ชลบุรี    วิทยาลัยพัทยาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   354. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   355. นครนายก    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 0 0 0 0 0 0 0 0
   356. นครนายก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   357. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 0 0 0 0 0 0 0 0
   358. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0
   359. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   360. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   361. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   362. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   363. จันทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   364. สมุทรปราการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   365. ปราจีนบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   366. ปทุมธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   367. นนทบุรี    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   368. เชียงใหม่    พณิชยการเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   369. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค วิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   370. พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0 0 0 0 0 0 0 0
   371. ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   372. ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0
   373. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   374. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   375. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   376. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   377. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   378. สุราษฎร์ธานี    เทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0
   379. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   380. ระนอง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0
   381. ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   382. ชุมพร    วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   383. ชุมพร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0
   384. ชุมพร    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   385. ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0
   386. สงขลา    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   387. พังงา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 0 0 0 0 0 0 0 0
   388. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 0 0 0 0 0 0 0 0
   389. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   390. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   391. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   392. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   393. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   394. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   395. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   396. นครศรีธรรมราช    โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
   397. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0
   398. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   399. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   400. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   401. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   402. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   403. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   404. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0
   405. กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 0 0 0 0 0 0 0 0
   406. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   407. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 0 0 0 0 0 0 0
   408. สตูล    วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ 0 0 0 0 0 0 0 0
   409. ตรัง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   410. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   411. ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 0 0 0 0 0 0 0 0
   412. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   413. ตรัง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   414. พัทลุง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   415. พัทลุง    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
   416. พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 0 0 0 0 0 0 0 0
   417. พัทลุง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   418. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   419. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 0 0 0 0 0 </