ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคเหนือ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม