ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคเหนือ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 8 7 6 21 20 16 4 40
   2. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 7 2 4 13 19 11 3 33
   3. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 6 3 5 14 19 7 2 28
   4. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 6 2 3 11 12 5 9 26
   5. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 6 2 2 10 22 2 1 25
   6. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 5 6 2 13 15 7 2 24
   7. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 5 2 1 8 11 6 7 24
   8. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 4 7 4 15 16 6 8 30
   9. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 4 4 3 11 16 6 4 26
   10. แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4 1 3 8 10 6 4 20
   11. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 3 5 6 14 25 7 1 33
   12. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3 6 4 13 16 12 8 36
   13. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 3 6 2 11 13 9 5 27
   14. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 3 3 5 11 16 11 9 36
   15. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 3 2 6 11 12 12 9 33
   16. สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 3 4 3 10 15 8 8 31
   17. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 3 0 2 5 7 5 10 22
   18. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 2 4 8 14 19 6 2 27
   19. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 0 5 7 9 9 8 26
   20. สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2 2 0 4 6 9 8 23
   21. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 2 1 1 4 5 0 0 5
   22. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2 0 0 2 2 1 2 5
   23. ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 2 0 0 2 2 2 0 4
   24. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 5 5 11 16 16 13 45
   25. ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 1 1 3 5 9 16 13 38
   26. พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1 2 1 4 9 16 9 34
   27. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 1 2 1 4 3 1 1 5
   28. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 1 1 1 3 2 4 2 8
   29. กำแพงเพชร    วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 1 0 2 3 5 3 0 8
   30. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 1 1 0 2 2 2 1 5
   31. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 1 2 3 1 0 4
   32. อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 0 0 1 3 2 2 7
   33. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1 0 0 1 3 0 0 3
   34. สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 1 0 0 1 2 1 1 4
   35. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 0 0 1 1 3 2 6
   36. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 1 0 0 1 1 1 1 3
   37. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 3 1 4 4 1 3 8
   38. ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 2 0 2 6 5 3 14
   39. อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0 2 0 2 4 12 3 19
   40. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 2 0 2 1 6 5 12
   41. พิจิตร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 0 1 1 2 2 2 5 9
   42. เชียงใหม่    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 1 1 2 2 0 0 2
   43. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 1 1 2 1 6 1 8
   44. แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0 0 2 2 2 1 1 4
   45. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 1 0 1 5 5 4 14
   46. เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 1 0 1 3 2 0 5
   47. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 1 0 1 3 2 0 5
   48. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 0 1 0 1 2 5 0 7
   49. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 1 0 1 2 2 1 5
   50. นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 2
   51. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 1 0 1 2 0 0 2
   52. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 1 1 2 2 0 4
   53. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 0 0 1 1 1 3 1 5
   54. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 0 0 1 1 1 0 2 3
   55. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 0 0 1 1 0 1 3 4
   56. พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 0 0 0 0 3 2 2 7
   57. แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 0 0 0 2 3 4 9
   58. พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 0 0 0 0 2 3 3 8
   59. ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 0 0 0 0 2 2 0 4
   60. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว 0 0 0 0 1 4 3 8
   61. ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 0 0 0 1 2 2 5
   62. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0 0 0 0 1 1 2 4
   63. พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 0 0 0 1 0 2 3
   64. เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 2
   65. แพร่    วิทยาลัยการอาชีพสอง 0 0 0 0 1 1 0 2
   66. พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง 0 0 0 0 1 1 0 2
   67. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา 0 0 0 0 1 1 0 2
   68. น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0 0 0 0 0 3 4 7
   69. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 3 2 5
   70. เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง 0 0 0 0 0 3 0 3
   71. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 0 0 0 0 0 2 1 3
   72. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 0 0 0 0 1 2 3
   73. ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 0 0 0 0 0 1 2 3
   74. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 0 0 0 0 0 2 0 2
   75. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 2
   76. พิษณุโลก    วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 0 0 0 0 0 1 1 2
   77. กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 2 2
   78. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 0 0 0 0 0 1 0 1
   79. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
   80. สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 1
   81. เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 0 0 0 0 0 0 1 1
   82. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 0 0 0 0 0 0 0
   83. พิษณุโลก    บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   84. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   85. เชียงใหม่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   86. เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 0 0 0 0 0 0 0
   87. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   88. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   89. ลำพูน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0
   90. พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   91. สุโขทัย    พณิชยการสุโขทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   92. สุโขทัย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   93. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค วิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0
   94. เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 0 0 0 0 0 0 0
   95. เชียงใหม่    พณิชยการเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   96. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   97. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 0 0 0 0 0 0 0 0
   98. พิจิตร    วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   99. พิจิตร    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
   100. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   101. พิจิตร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
   102. เชียงราย    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 0 0 0
   103. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   104. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   105. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค หนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   106. พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0
   107. ลำพูน    เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   108. นครสวรรค์    เทคโนโลยีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   109. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   110. แพร่    พณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   111. นครสวรรค์    สหนครสวรรค์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   112. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   113. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   114. นครสวรรค์    เทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ 0 0 0 0 0 0 0 0
   115. นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   116. นครสวรรค์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   117. แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   118. พะเยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0 0 0 0 0 0
   119. เชียงราย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 0
   120. เชียงราย    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนชียงราย ไทย-เยอรมัน 0 0 0 0 0 0 0 0
   121. นครสวรรค์    เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   122. นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี 0 0 0 0 0 0 0 0
   123. ลำพูน    วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0
   124. ลำพูน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
   125. ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 0 0 0 0 0 0 0 0
   126. ตาก    ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0
   127. ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0
   128. อุทัยธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   129. ลำปาง    ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   130. ตาก    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 0 0 0 0 0 0 0
   131. กำแพงเพชร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   132. ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0
   133. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0
   134. อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   135. แพร่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   136. พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--