ชื่อโรงแรม / ตำแหน่ง GPS / เบอร์โทรศัพท์
query($sql); while($result = $db_query->fetch_assoc()) { $hotel_id=$result['hotel_id']; $hotel_name=$result['hotel_name']; $umper=$result['umper']; $telephone=$result['telephone']; $gps=$result['gps']; //echo "$product_id $product_name $price
"; ?>
--หมดรายการ--