9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 21/11/2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวศิรินภา ชิงชนะ     095-6090348
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวศิรินภา ชิงชนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายพชรดนัย ประชุมชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวศิรินภา ชิงชนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              อภิสิทธิ์ ชำนาญรบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวขวัญไทย อินทยุง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางปัทมา ทนิรัมย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเจษฎา นารี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพชรดนัย ประชุมชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ประกวดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-