9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download การประกวดวงดนตรีสากล
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า     097-331-0431
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเจษฎา นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายคทาวุธ จารุการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวิทวัส มนสีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพิมลววรณ โนรินทร์ยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร โพธิ์งาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายอดิศักดิ์ แก้วใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวขวัญไทย อินทยุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเจษฎา นารี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริทร์
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวิทวัส มนสีสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดวงดนตรีสากล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายวโรดม ผูกแก้ว
   นักศึกษา    2. นายรติพงษ์ ตระการดี
   นักศึกษา    3. นายมาวิน ศรียำ
   นักศึกษา    4. นางสาวเลอลักษณ์ ถือเหมาะ
   นักศึกษา    5. นางสาวทอฝัน หามนตรี
   นักศึกษา    6. นายวีรยุทธ สุรินทร์
   ครูผู้ควบคุม    7. นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายพงศธร โจมรัมย์
   นักศึกษา    2. นางสาวรินรดี เขียวพรหมมา
   นักศึกษา    3. นายศุภโชค ประเสริฐศรี
   นักศึกษา    4. นายชูเกียรติ ควรดี
   นักศึกษา    5. นายอุเทน พรมอุ่น
   นักศึกษา    6. นายอนุชา โคตวิสัย
   นักศึกษา    7. นายศุภฤกษ์ อุคำ
   นักศึกษา    8. นายศุภวิชญ์ ยาจิตร
   ครูผู้ควบคุม    9. นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์