9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download การประกวดดนตรีไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า     0973310431
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายธีรพล บุญเลิศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายเจษฎา นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพิมลวรรณ โนรินทร์ยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร โพธิ์งาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายอดิศักดิ์ แก้วใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายธีรพล บุญเลิศ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายเจษฎา นารี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดดนตรีไทย
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-