6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ปวช.เดี๋ยว)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวอนุสรา ตันหิง     080-7290511
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวเขมจิรา จันทร์ละออ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอนุสรา ตันหิง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวชมพูนุท รอดละม้าย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวเขมจิรา จันทร์ละออ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอนุสรา ตันหิง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวชมพูนุท รอดละม้าย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
10:00น. - 15:00น.    เริ่มแข่งขันทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวอภิญญา สุภิษะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอนุสรา ตันหิง