1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณ์กติกาตัดสิน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายปฏิภาณ ขบวนงาม     0914993996
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปฏิภาณ ขบวนงาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวิทยา อินทร์สอน    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชนาธิป มาลาวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายประยงค์ วิเศษวงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายเสรี สุขคุ้ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวิทยา บุญมี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาววิชุดา ยี่เจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายซันไลย์ เบ้ารักษา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายพงศกร เจริญศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวรกิต สร้อยดั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         กรรมการตัดสิน
              นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายซันไลย์ เบ้ารักษา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรกิต สร้อยดั้น    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาววิชุดา ยี่เจริญ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวิทยา บุญมี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ สนสี
   นักศึกษา    2. นายสิทธิพล วัดตรง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายซันไลย์ เบ้ารักษา
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายธีรภัทร รสหอม
   นักศึกษา    2. นายอุดมศักดิ์ เสาทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรพล ทรทักษ์