1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณ์กติกาตัดสิน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายปฏิภาณ ขบวนงาม     091-499-3996
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปฏิภาณ ขบวนงาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวิทยา อินทร์สอน    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพงศกร เจริญศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายประยงค์ วิเศษวงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธีรพล ทรทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายสุทธิพงศ์ บุญประกอบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเสรี บุญคุ้ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายบุญติด ตุลาจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธนกร เหิมหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพิศิษฐ์ ชุตาลัด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาววิชุดา ยี่เจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวิทยา บุญมี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         กรรมการตัดสิน
              นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายซันไลย์ เบ้ารักษา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรกิต สร้อยดั้น    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายชนาธิป มาลาวงษ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวิทยา บุญมี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธัญวรัตม์ บุญคล้อย
   นักศึกษา    2. นายปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบุญติด ตุลาจันทร์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายพีระพัฒน์ นะวะประโคน
   นักศึกษา    2. นายโชคสิริ จำนงมี
   นักศึกษา    3. นายกฤษดา ภิระบรรณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววิชุดา ยี่เจริญ
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายอนุชา เสาร์ศิริ
   นักศึกษา    2. นายสืบสกุล สมานมิตร
   นักศึกษา    3. นายวริทธิ์นันท ทองก่ำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายทิคัมพร สารพล