3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ     0864087596
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิทรา สร้อยนาก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายธนวัตร มุมทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววนิดา คงชูดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววนิษา หาญนึก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวเจนจิรา ธรรมครบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน
08:00น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:00น. - 10:00น.    เริ่มทำการแข่งขัน
10:00น. - 11:00น.    พักการแข่งขัน / กรรมการรวบคะแนน
11:00น. - 12:00น.    ประกาศผล มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายจิรวัฒน์ โสระธิวา
   นักศึกษา    2. นางสาวกรวรรณ หาสุข
   นักศึกษา    3. นายธนกร ชมชื่นดี
   นักศึกษา    4. นายวุฒิพงษ์ สิทธิ์โท
   นักศึกษา    5. นายณัฐพงศ์ เพชรมาก
   ครูผู้ควบคุม    6. นายสมเกียรติ เฉลยอาจ