4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติการการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก     099-1952686
              นางสาวสายสิริ สายยศ     093-3209996
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวธัญวรรณ เมินธนู    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวธัญวรรณ เมินธนู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    แข่งทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิง วัย 3-5 ขวบ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเนติพงษ์ มีศิริ
   นักศึกษา    2. นางสาวนิสา ศาลางาม
   นักศึกษา    3. นางสาวปฐมาวดี ชมชื่น
   นักศึกษา    4. นางสาวพิยดา ส่งคืน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก