1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติทักษะการจัดการ Cloud Computingกา แข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายมานิต แต้มแก้ว     081-9667494
              นายรณภพ ทรงศรีเอี่ยม     064-3364886
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมานิต แต้มแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวรโชติ วรรณวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางพัชรินทร์ วงมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายรณภพ ทรงศรีเอี่ยม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธีรกานต์ อดกลั้น
   นักศึกษา    2. นายวิสิฐศักดิ์ เพชรหนองชุม
   นักศึกษา    3. นายกิตติธัช อิทธิผล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายรณภพ ทรงศรีเอี่ยม