1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.4. ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (แข่งระดับชาติ) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
   นักศึกษา    1. นายภูรี ลุงติ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุสรณ์ อภิญดา
   2. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสารภี
   นักศึกษา    1. นายธนาดล อุดรบุญเขต
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐพงศ์ ไชยบุญทา