1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
         1.16.1. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสืบสกุลวร วัฒนเมธี    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธีระวัฒน์ จันทรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชุติชัย สมวงษา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชลธิต จำติ๊บ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายรณกร วิกรรัตน์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายอรรคเดช พิมพา    รองประธานกรรมการ    Territory account manager, Hewlett Packard (Thailand)
              นายกฤษฎินทร์ สีแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายกฤษณะ มีสุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายศุภกร ว่องธนาการ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายยุทธนา อ่อนซ่อน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายสมปอง ศรีลักษณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายเกียรตศักดิ์ บุญยืน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสุทธิธีร์ จาตุพรประเสริฐ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายปัญญา แป้นแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายณรงค์ บรรณเลิศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายจำลอง สิงห์คำ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายศรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสิทิธา จารุรักษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    Territory account manager, Hewlett Packard (Thailand)
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายชัชชานนท์ มะปัญญา
   นักศึกษา    2. นายกิตติธัช ขุนคลังแสง
   นักศึกษา    3. นายอัครพนธ์ สาระสุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวรรษพล หมวกแก้ว
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายณรงฤทธิ์ ประจวบสุข
   นักศึกษา    2. นายณรงศักดิ์ ประจวบสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนรัฐ อินต๊ะสาร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย จันแก้ว
   3. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายวรินทร ตั้งทรัพย์กิจ
   นักศึกษา    2. นายภาณุพงศ์ วงค์จักรติ๊บ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชลธิต ฮาวบุญปั๋น
   4. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายสิรวิชญ์ สุวรรณขัดศรี
   นักศึกษา    2. นายธนพนธ์ แสงจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายรณกร วิกรรัตน์