9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
         กรรมการตัดสิน
              นายเชียงชัย แปงณีวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกิตติสัณห์ ญาณะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายสิทธิเดช อภัยนนท์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายธนพนธ์ แก้วกุฬา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายนพพล สุภาศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นายเชาวฤทธิ์ ชุมภู    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายชยพล เสาร์ภาษี
   นักศึกษา    2. นายวรวิช อุปมา
   นักศึกษา    3. นายภูริภัทร สอนเกตุ
   นักศึกษา    4. นายกิตติ์รวี เลิศนิธิรัฐชาติ
   นักศึกษา    5. นายพงษ์ภาณุ ศูนย์กลาง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายกิตติสัณห์ ญาณะ