10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
     10.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
         10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอรัญธรรม จวงทอง
   นักศึกษา    2. นายราชพฤกษ์ ใจนันจา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐวุฒิ วิธี
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายชญานนท์ น้อยเปียง
   นักศึกษา    2. นายธนกร เตชะเต่ย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐเดช โนรินทร์
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายบวรพจน์ วงค์ตะวัน
   นักศึกษา    2. นายศิรินทร์ ตันชะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพรเทพ ขัดใหม่
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายพัสกร ศรีวิใจลำพัน
   นักศึกษา    2. นายสายนที เครือกระเหรี่ยง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศิริโย ยาดี