ระดับภาค
ภาคกลาง
ไม่พบข้อมูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 156 คน
ครูผู้ควบคุม 50 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
กรรมการอำนวยการ 0 คน
ประชุมองค์การ 156 คน
ผู้บริหาร 0 คน
84 วิทยาลัย
รวม 362 คน มีผู้เข้าร่วม 206 คน

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ไม่พบข้อมูล

ภาคเหนือ
ไม่พบข้อมูล

ภาคใต้
ไม่พบข้อมูล