ผู้รับผิดชอบการแข่งขันระดับชาติ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3948 คน
ครูผู้ควบคุม 1636 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 1925 คน
กรรมการตัดสิน 741 คน
กรรมการอำนวยการ 978 คน ตรวจสอบรายชื่อตามคำสั่ง
ประชุมองค์การ 991 คน
รวม 10219 คน
เริ่มวันที่ 2024-02-05 ถึง 2024-02-09