9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปกรณ์ เจ๊ะมะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางซารีตา สาและ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นายปกรณ์ เจ๊ะมะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางซารีตา สาและ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   9 พฤศจิกายน 2566
10:25น. - 11:55น.    การประกวดสุนทรพจณ์ภาษาจีนกลาง
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายจุลจักร หยั่่งยืนยง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปกรณ์ เจ๊ะมะ