1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
        
   14 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะงานจักรยานยนต์
1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
        
   13 พฤศจิกายน 2566
09:45น. - 16:00น.    ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
        
   8 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:20น.    ทดสอบภาคทฤษฎี
13:25น. - 16:25น.    ทดสอบภาคปติบัติ
1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
        
   13 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะยานยนต์ดีเซล
1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
        
   9 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    ตรวจวัดความต้านทานของขดลวดมอเตอร์
10:00น. - 10:30น.    วัดค่าความเป็นฉนวนสายไฟแรงสูง
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
        
   9 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 15:55น.    การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
        
   9 พฤศจิกายน 2566
10:25น. - 11:55น.    การประกวดสุนทรพจณ์ภาษาจีนกลาง
--หมดรายการ--