1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายวัชร สารวงษ์
   นักศึกษา    2. นางสาวนูรฮัยฟา เจ๊ะแน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอิสมาอีล มั่นศรัทธา
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายมูฮำหมัดซันซูรี มาหะมะ
   นักศึกษา    2. นายอิสกันดัร ดาเลง
   นักศึกษา    3. นายซาแฟอีน ยะโกะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสาเหะอันวา ดะแซ