1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายถวิล ไชยแดง     0810987871
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายบุสตามัน กามะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายถวิล ไชยแดง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นายนิติ ยุวเบญจพล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายมะนอ เม๊าะบากอ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายถวิล ไชยแดง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายอาดูร่า สมานกุลวงศ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายอารี เปาะสู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   9 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    ตรวจวัดความต้านทานของขดลวดมอเตอร์
10:00น. - 10:30น.    วัดค่าความเป็นฉนวนสายไฟแรงสูง
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายมูฮัมหมัดซาฮีดัน มะยูโซ๊ะ
   นักศึกษา    2. นายซะห์รูน อาแว
   นักศึกษา    3. นายอานัส เจะบือราเฮง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายถวิล ไชยแดง