1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเสถียร เพ็ชรรัตน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายบุสตามัน ื กามะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นายมูฮัมหมัดซาฮา แวฮีเล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายธีรพงษ์ เสาร์เพ็ชร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายสุไลมาน อิงดิง    กรรมการตัดสิน    วิทยาเทคนิดบางนรา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   13 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะยานยนต์ดีเซล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายฮารูวัน ซาและ
   นักศึกษา    2. นายอับดุลฮสฟิซ เจ๊ะนิ
   นักศึกษา    3. นายอัฟนาน มะแซ
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายชวลิต ศรีลาง
   นักศึกษา    2. นายสมพร ดีวิจิตร
   นักศึกษา    3. นายโยธิน คงคุณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายซอมะ เด็งระเม็ง