1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายบุสตามัน กามะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
              นายยูสรี สาเม๊าะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ(ครู)
              นายมะนอ เม๊าะบากอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ(ครู)
              นายสมศักดิ์ จันทร์แท้    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ(ครู)
              นายธีรพงษ์ เสาร์เพ็ชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูชำนาญการ
         กรรมการตัดสิน
              นายมะนอ เม๊าะบากอ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายอาดูร่า สมานกุลวงศ์    รองประธานกรรมการตัดสิน    3960800030148
              นายสมศักดิ์ จันทร์แท้    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายสูกีปลี สามานุง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายธีรพงษ์ เสาร์เพ็ชร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   8 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:20น.    ทดสอบภาคทฤษฎี
13:25น. - 16:25น.    ทดสอบภาคปติบัติ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายซูกัรนัย เจ๊ะนิ
   นักศึกษา    2. นายนายฟิตรี สาและ
   นักศึกษา    3. นายมูฮำหมัดมูเซต โซะโก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายยูสรี สาเมาะ