1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณาวาวี สะอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาเทคนิดบางนรา
              นายมะนอ เม๊าะบากอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายสมศักดิ์ จันทร์แท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   13 พฤศจิกายน 2566
09:45น. - 16:00น.    ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายมูฮัมมะฟิตรี ดาโอะ
   นักศึกษา    2. นายอัลฮัม ยาเซาะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายไพฑูรย์ ชูชาย
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ แสงสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายมูฮำหมัดซัยฟูดีน บากา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมศักดิ์ จันทร์แท้