1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมูฮัมหมัดซาฮา แวฮีเล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายหัสนัย บินนิเลาะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาเทคนิดบางนรา
              นายอารี เปาะซู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   14 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะงานจักรยานยนต์
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายอัลฟารุต สาแลแม
   นักศึกษา    2. นายอิรฟาน เตบาซอ
   นักศึกษา    3. นายฮูซัยฟี มามะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณาวาวี สะอิ
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายแวอาลิฟ บากา
   นักศึกษา    2. นายอารมัน มะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมูฮัมหมัดซาฮา แวฮีเล