ผลการแข่งขัน

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พบ= 3 รายการ
ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    9.1 .1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 97.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    9.1 .2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 96.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    9.1 .4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    9.1 .6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    9.1 .3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    9.1 .22 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 91.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    9.1 .18 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    2.1 .1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 1 90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    1.1 .3 ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม 1 88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.    6.1 .3 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม 1 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
11.    1.1 .2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
12.    4.1 .1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
13.    9.1 .16 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
14.    1.2 .2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    1.2 .3 ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม 1 84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    8.2 .1 ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล 1 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    9.1 .23 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    6.1 .2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    6.1 .1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    3.3 .2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
21.    1.14 .1 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
22.    1.17 .1 ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
23.    8.1 .1 ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว 1 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
24.    1.11 .1 ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1 81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
25.    1.15 .1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
26.    1.1 .1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2 79.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
27.    3.6 .1 ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2 78.05 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
28.    9.1 .19 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
29.    3.1 .2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 2 76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
30.    1.9 .2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 2 74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
31.    3.1 .1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2 72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
32.    9.1 .15 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
33.    9.1 .20 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2 56
--หมดรายการ--