ผลการแข่งขัน

วิทยาลัยเทคนิคบางนรา จังหวัดนราธิวาส

พบ= 3 รายการ
ลำดับ รายการ อันดับที่ คะแนน เหรียญ
1.    1.1 .1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 89.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2.    3.6 .1 ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 88.02 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.    9.1 .19 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.    3.1 .2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.    1.2 .1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.    1.7 .2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.    3.1 .1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.    1.7 .1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.    9.1 .15 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 1 79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
10.    1.9 .1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
11.    1.9 .2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 1 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
12.    1.10 .1 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1 75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
13.    9.1 .20 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1 73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
14.    9.1 .3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
15.    9.1 .1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
16.    9.1 .6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
17.    9.1 .18 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
18.    2.1 .1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 2 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
19.    9.1 .22 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
20.    1.2 .2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 2 79.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
21.    1.1 .2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2 73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
22.    9.1 .4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 2 70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
--หมดรายการ--