...
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน..

เข้าระบบ
...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

ค้นหายอดฝีมือในงานแต่ละสาขา..

เข้าระบบ
...
คู่มือการใช้งานระบบจัดการแข่งขันทักษะ

ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด..

Download
...
คู่มือการใช้งานระบบจัดการแข่งขันทักษะ

ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันแต่ละทักษะ..

Download